GrzegorzGortat

Pan Rasmussen, Harper Collins Polska 2020

Profesor Rasmussen to emerytowany antropolog, w latach zawodowej aktywności badający kultury tzw. ludów prymitywnych. Z dnia na dzień przyjdzie mu się zmierzyć z bezwzględnością tzw. cywilizowanego świata. Podobnie jak Kafkowski bohater, długo będzie wystawał przed Bramą do Prawa i do niej kołatał. Czy doczeka się sprawiedliwości?


Pan Rasmussen zawiera wszystkie główne składniki kryminału – jest przecież zbrodnia, ofiara i policyjne śledztwo. Lecz przede wszystkim to powieść o miłości, przemijaniu, zawiedzionych nadziejach, iluzji postępu i odchodzeniu świata, jaki znamy. O nieuchronności społeczno-ekonomicznych procesów, których nie jesteśmy w stanie powstrzymać. Jest to wreszcie podróż przez różne epoki i kultury, odbywana w towarzystwie profesora Rasmussen pełniącego rolę wymagającego przewodnika.


Rasmussen

Professor Rasmussen is a retired anthropologist who, in his years of professional activity, studied the cultures of the so-called primitive peoples. Almost overnight he is made to face the ruthlessness of the so-called civilized world. Like a Kafkaesque character, he will have to wait long in front of the Gate to the Law and keep knocking at it. Will he see justice delivered?


Rasmussen has all the main components of a crime story – after all, there is a crime, a victim, and a police investigation. But most of all, it is a novel about love, passing away, lost hopes, the illusion of progress and the passing of the world as we know it; about the inevitability of socio-economic processes that we are unable to stop. Finally, it is a journey through different epochs and cultures, in the company of Professor Rasmussen as a demanding guide.

Recenzje:

Cień nieuchronnego kresu | ESENSJA | Joanna Kapica- Curzytek

Człowiek wobec straty. Recenzja książki „Pan Rasmussen” | CzasoStrefa | Alicja

Czytanka Na Dobranoc | blog

Czytelnia mola książkowego | blog | Maria Derejczyk-Zwierzyńska

Recenzja książki | selkar.pl | blog | Autorka recenzji: Ewa Ciężkowska-Rumin

Zbudujmy most między brzegami | blog