GrzegorzGortat

Hobby, ulubiona forma spędzania czasu, zabawa. Po kilku dziesiątkach lat próbuję powrócić do przygody z lat dzieciństwa.

Hobby, favorite pastime, fun. After several long decades, I try to revisit the once abandoned boyhood adventure.


Patrząc na Mistrzów (Looking at Masters)

Puste serce, pełny trzos (Hollow heart, full purse) Czytając McCarthy'ego: Krwawy południk (Reading McCarthy: Blood Meridian Spotkała Leonarda (She met Leonardo) Głowa kobiety (Head of a woman) Głowa starego mężczyzny z czasów da Vinci (Head of an old man from da Vinci's times) Rembrandt i żebraczka (Rembrandt and the beggar) Tweetować albo nie tweetować (To tweet or not to tweet) Młody Rembrandt (Young Rembrandt) Wybór Goethego (Goethe's Choice) Podróż (Travel)


Wokół Kafki (Around Kafka)

Nasze lepsze ja (Our Better Selves) Myślę, więc jestem (I Think, Therefore I Am) Aresztowanie Józefa K. (Joseph K. arrested) Józef K. szuka sprawiedliwości (Joseph K. seeking justice) Józef K. ucieka (Joseph K. takes flight) Kafka mniej znany (Less-known Kafka) Przemiana Gregora Samsy (Metamorphosis of Gregor Samsa) Spiskowanie nocą (Conspiring at Night) Gimnazjalista K. (K. As Secondary School Student) F.K. Pozory mylą (Appearances Can Be Deceiving) Przebudzenie Gregora Samsy (Gregor Samsa's Awakening) Występ głodomora (Hunger Artist) Brama do Prawa (Gate to the Law) Aresztowanie Józefa K. (Joseph K. Arrested) Zamek (The Castle) Wyrok na Georga Bendemanna (Judgment on Georg Bendemann) Między Hermannem a Felicją (Between Hermann and Felice) Czerwony Piotruś (Red Peter) Czerwony Piotruś staje się człowiekiem (Red Peter About to Become a Man) Nowy wspaniały świat (Brave New World) Dopóki śmierć (Till death) Miłość to nie zabawka (Love Is No Plaything) Zawsze w dobrym towarzystwie (Always in a good company) Lądowanie na nieciekawej planecie (Landing on an Uninteresting Planet) Cień Rabena (Raben’s Shadow) Cień (The Shadow) Przodek (The Ancestor) Ewelina i Czarny Ptak (Eveline and the Black Bird) Nie budź mnie jeszcze (Don’t Wake Me up Now) Martwa natura (Very Still Life) Zatrzymać chwilę (Seize the moment) Głowa wilka (Head of a wolf)


Ilustracje do tomiku poezji Doroty Koman (Illustrations to a book of poetry by Dorota Koman)

2020


Ilustracje do tomiku poezji Andrzeja Dorobka (Illustrations to a book of poetry by Andrzej Dorobek)

2020


Szkice z życia ptaków (Sketches from the Life of Birds)

Z życia ptaków - Spóźniony do pracy (Late to Work) Z życia ptaków - Oświadczyny (The Proposal) Z życia ptaków - Palenie nie doda ci skrzydeł Palenie nie doda ci skrzydeł (Smoking Will Not Give You Wings) Z życia ptaków - To nie jest kraj dla starych ptaków (No Country for Old Birds) Z życia ptaków - Kto mi dał skrzydła (Who Gave Me Wings) Z życia ptaków - Kto mi zabrał skrzydła  (Who Took My Wings) Z życia ptaków - Wędrowny sprzedawca masek (Travelling Merchant of Masks) Z życia ptaków - Nie kłapię dziobem bez potrzeby (I Don’t Clatter Just to Chatter) Z życia ptaków - Waga superkogucia (Super Bantamweight) Z życia ptaków - Melancholia (Melancholy) Z życia ptaków - Lęk wysokości (Fear of Altitude)