GrzegorzGortat

Zła krew, Nasza Księgarnia 2009

"To historia pewnego dzieciństwa, którego scenerią była Łódź lat sześćdziesiątych XX wieku. A także opowieść o cieniach przedwojennych żydowskich Bałut i warszawskiej ulicy Tłomackie 13 z jej plejadą niedoszłych noblistów. O gomułkowszczyźnie i Mickiewiczowskich "Dziadach", przypadkowych patronach Marca. I o braciach Karamazow, którzy wkroczyli w życie bohatera wraz z kronikarzem oświęcimskiego Sonderkommanda. Opowieść subiektywna - jak w przypadku każdej próby przywołania przeszłości, gdy żal za czasem bezpowrotnie minionym przeplata się z pretensjami do historii.

Zważywszy, że czas potrafi zniekształcić odciśnięte w pamięci wydarzenia (...) uznałem za stosowne nadać bohaterom, narratora nie wyłączając, fikcyjne imiona i nazwiska".

Wrong Blood

Wrong Blood is a narrative recounting a boy’s youth in the Polish city of Łódź circa 1960. It is also a story that draws attention to the city’s pre-war Jewish Bałuty district, and the then Association of Jewish Writers and Journalists in Warsaw with its pleiad of would-be Nobel Prize winners. The boy’s memories take him back to the Gomułka era and he recalls the impact of Mickiewicz’s Forefathers, accidental patrons of the March 1968 events in Poland. The brothers Karamazov and an Auschwitz Sonderkommando survivor have a profound effect on the boy.

Wrong Blood is a personal story of a boy who is conflicted as he yearns for bygone days, yet he is repulsed by the graphic memories of cruel historical fact.Recenzje:

Polonista na emigracji Ocalić od zapomnienia | blog

Polska

Nowe Książki Uwierająca przeszłość | Agnieszka Michalak

Gazeta Wyborcza (Łódź) Piętno płynące w żyłach | Katarzyna Rakowska

Gazeta Wyborcza (Łódź) Korzenie to kapitał | Katarzyna Rakowska

Gazeta Wyborcza (Łódź) Literacka mapa Łodzi | Marta Pietrasik

Brulion beel | be.el

granice.pl | Anna Kołodziejska

Z lektur prowincjonalnej nauczycielki | Prowincjonalna Nauczycielka

Zakładka do książek | Inblanco

Kalejdoskop | liritio

O Złej krwi w Łodzi (videorecenzja)